Organization of the North East Eurasia Reference Frame

Victor Savinykh, Victor Bykov, Alexander Karpik, Bolot Moldobekov, Gennady Pobedinsky, Gleb Demianov, Vladimir Kaftan, Zinovy Malkin and Grigory Steblov

Organization of the North East Eurasia Reference Frame

http://geodesy-ngc.gcras.ru/fiches/NEEREF.pdf